ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่
โฮมสเตย์บ้านเกษตรกร ไคคอนโนะซาโตะ
ตัวแทน
คาซึโกะ สุซูกิ
ที่อยู่
119-5 อุวาบาระ ไซโนคามิ ตำบลโจไกมาจิ อำเภอยูริฮงโจ
หมายเลขโทรศัพท์
0184-57-2384
FAX
0184-57-2384
E-mail
ราคา
พัก 1 คืนพร้อมอาหาร 2 มื้อ 7,000 เยน
สิ่งอำนวยความสะดวก
โทรทัศน์, ตู้เย็น
รายละเอียดกิจกรรม
เก็บผักภูเขา, ทำข้าวห่อใบไผ่, ทำเส้นโซบะ
wi-fi

ข้อความอิสระ

ผู้ที่ปรารถนาจะสังสรรค์แบบครอบครัว ผู้ที่มาเล่าเรื่องราวชีวิต “น้ำใจ” ที่ลืมเลือนไประหว่างใช้ชีวิตในแต่ละวัน ที่พักซึ่งจะบอกเล่าจิตใจของผู้บุกเบิกสู่ยุคปัจจุบันด้วยสายตาอันอบอุ่น

ที่โจไคมาจิมีหิมะตกหนา หลังจากจบสงครามไม่นาน บรรพบุรุษได้พัฒนาพื้นที่เขตอุเอฮาระและเริ่มทำการเกษตร ป้ายจารึกหินที่สรรเสริญพวกเขาเหล่านั้นได้บอกเล่าจิตใจของผู้บุกเบิกสู่ยุคปัจจุบัน เราจะใช้วัตถุดิบของเกษตรกรตามแต่ละฤดูกาลมาทำอาหาร

ข้อความจากเจ้าของ

ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่พ่อแม่ที่อยู่ในสมัยหลังสงครามไม่นานนั้นขาดแคลนอาหาร พวกเขาได้อพยพถิ่นฐานในฐานะผู้บุกเบิกการเกษตรไปยังเชิงเขา “โจไค” ที่ติดอยู่ในรายชื่อหนึ่งในร้อยภูเขาและเทือกเขาชื่อดังของญี่ปุ่น หลังจากผ่านความเหนื่อยยากก็ได้พัฒนาที่ดินให้เป็นไร่นาและเลี้ยงเหล่าลูกๆ

โฮมสเตย์บ้านเกษตรกร “ไคคอนโนะซาโตะ” คิดอยากจะช่วยให้คุณได้เต็มอิ่มกับวิถีชีวิตชนบทและธรรมชาติของโจไคโก ซึ่งมีน้ำและต้นไม้อันอุดมสมบูรณ์ผ่านทางการสัมผัสประสบการณ์งานเกษตร นอกจากนี้ ถ้าไม่รังเกียจก็อยากจะให้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเกษตรกรท้องถิ่น ฟังเรื่องราวประสบการณ์ในสมัยพัฒนาที่ดินและรู้จักกับจิตวิญญาณที่เข้มแข็งหรือจิตใจของผู้บุกเบิกในอดีต

*(ตั้งเป้าหมายการใช้บริการเข้าพักเป็น 1 กลุ่มต่อ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้บรรยากาศแบบครอบครัว)