อากิตะโคะมาชิ

ข้าว คือ วัตถุดิบหลักทางอาหารในวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มาจากประเทศจีนจนถึงทางตอนใต้ของญี่ปุ่น คิวชู ที่คนญี่ปุ่นทำการปลูกข้าวมามากกว่า 3000 ปี ข้าวกลายเป็นที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะสภาพอากาศที่มีอยู่ ก่อนเข้าหน้าร้อนจะมีฝนตกหนักและแล้งในช่วงร้อนย่างเข้าฤดูใบไม้พลิและก็เหมาะกับการปลูกข้าว

เมื่อเวลาเราไปที่ซุปเปอร์มาเก็ตจะมีข้าวหลายแบบหลายสายพันธ์ ในแต่ล่ะชาติก็จะมีการปลูกข้าวที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของชาตินั้น แต่ล่ะสายพันธ์จะมีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น ทนความหนาว มีความหวานในตัว ฯลฯ อากิตะโคะมะชิ คือหนึ่งสายพันธ์ข้าวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดอากิตะซึ่งเป็นสายพันธ์ที่ทนต่อสภาพอากาศหนาวได้และก็อร่อยดีมีคุณภาพด้วย

วิธีตากแบบธรรมชาติ

เกษตรกรหลายคนที่เมืองอูโกะในจังหวัดอากิตะจะใช้วิธีการตากข้าวแบบดั้งเดิมโดยเป็นวิธีที่เรียกว่า “ฮะซะกาเคะ” โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องจักรในเกี่ยวแล้วจากนั้นค่อยนำต้นข้าวที่เกี่ยวมานำมาตากโดย ฮะซะกาเคะ ใช้เพียงแค่แสงแดดและลมธรรมชาติในการตากข้าว ถ้าตากแบบใช้เครื่องจักรจะมีต้นทุนสูงและข้าวก็จะไม่อร่อย แต่เกษตรกรเลือกใช้วิธีตากแบบธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์

งานของคนในครอบครัวและการเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวคือ สิ่งที่ยุ่งยากต่อเกษตรกร การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้เพียงแค่สองสัปดาห์ในช่วงฤดูใบไม้พลิและสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะกลับมาช่วยงานที่บ้านถึงแม้ว่าเขาจะมีงานหลักอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยงานทีบ้านในช่วงเวลานั้น

ช่างเป็นเรื่องยากที่จะเห็นต้นข้าวที่เรียงกันสวยงามเมื่อผมได้มาที่ญี่ปุ่น ต้นข้าวที่เรียงตรงกันเป็นแถวทำให้เกิดภาพที่น่าประทับใจเมื่อเวลามองลงมาจากรถไฟและรถบัส ข้าวของคนญี่ปุ่นมันกลมกลืนกับธรรมชาติจนผมแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนข้าวอันไหนธรรมชาติ

ผมได้เรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวจากเกษตรกรในทะชิโระและก็งานในฟาร์มด้วย ดินดูนุ่มกว่าที่เห็นจึงทำให้รองเท้าของพวกเราจมลงไปในดินอย่างง่ายดาย มันเหมือนกับในหนัง คิวบิล ที่มีคนทั้ง 4 ยุคของครอบครัว มีทั้งพ่อ แม่ ยาย ลูกชาย และหลาน ทำนาร่วมกัน จากประสบการณ์ในชุมชนเล็ก ๆ สอนผมให้รู้จักวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นมากมาย(จาก อเมริกา)