การปลูกข้าว

ข้าว มันฝรั่ง และข้าวโพดแหล่งอาหารหลักของโลก ในบรรดาพืชเหล่านี้ มีคนกว่า 2 พันล้านคนที่กินข้าวเป็นอาหารซึ่งถือเป็น 30 เปอร์เซนของประชากรโลก พันธุ์ข้าว 3 ชนิดที่มีชื่อเสียงได้แก่ ข้าวอินดิกา(Indica) ข้าวจาวานิกา(Javanica ) และข้าวแจปอนิกา(Japonica) ข้าวอินดิกาเป็นข้าวที่มีลักษณะเม็ดเรียวยาวรี ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกกันทางตอนใต้ของประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกา 80 เปอร์เซนของข้าวที่ผลิตกันทั่วโลกนั้นคือข้าวอินดิกา จึงเป็นข้าวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุด ข้าวเจวานิกาเป็นข้าวลักษณะเมล็ดป้อมใหญ่และมีความเหนียว นิยมเพาะปลูกในอเมริกา อินโดนีเซีย และประเทศทางตอนใต้ของยุโรป ข้าวแจปอนิกาตามที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนั้นว่านิยมปลูกกันในประเทศญี่ปุ่น ภาคเหนือของจีน และบริเวณคาบสมุทรเกาหลี เมื่อเทียบกับข้าวอีกสองชนิดนั้น ข้าวแจปอนิกาจะมีลักษณะเมล็ดสั้น หนา และมีความเหนียวมากกว่า ข้าวชนิดนี้มีจำนวน 20 เปอร์เซนของข้าวทั่วโลก

จังหวัดอากิตะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของข้าว แบรนด์ข้าวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดนี้คือ "อากิตะ โคมาจิ"(Akita Komachi)ซึ่งมีที่มามาจาก โอโนโนะ โคมาจิ ( Ono no Komachi) เธอได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก อากิตะ โคมาจิ พัฒนามาจากแบรนด์ข้าวญี่ปุ่นทั่วไปที่ชื่อว่า โคชิฮิการิ(Koshihikari)ในปี ค.ศ. 1984 อากิตะ โคมาจิ โด่งดังในเรื่องของกลิ่นที่มีความหอม บวกกับผิวสัมผัสที่นุ่มเวลาเคี้ยว และยังคงความอร่อยแม้ว่าจะเย็นแล้วก็ตาม นี้เป็นสาเหตุว่าทำไมถึงทำให้ข้าวจากอากิตะได้ถูกจัดอยู่ใน 5 อันดับสูงของญี่ปุ่น

เมืองยูโกะ ในจังหวัดอากิตะ มีนักเรียนชาวต่างชาติจากหลายประเทศที่ได้รับเชิญให้มาทดลองปลูกข้าว ถึงแม้ว่าจะมีการปลูกข้าวด้วยเครื่องจักรแล้วก็ตาม แต่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนั้นได้ปลูกเข้าตัวมือของตัวเอง เพื่อที่จะได้ซึมซับวัฒนธรรมการปลูกข้าวแบบดั่งเดิมของคนญี่ปุ่น พวกเขาได้ใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมไถนาเพื่อและทำเส้นเพื่อใช้ปลูกข้าว จากนั้นก็ปักดำต้นกล้าข้าวบนมือของพวกเขาลงบนเส้นที่ทำไว้ในแปลงนาด้วยมือของตัวเอง นักเรียนต่างชาติแต่ละคนต่างสนุกสนานกับกันดำนาถึงแม้ว่าเนื้อตัวของพวกเขาจะเต็มไปด้วยโคลนก็ตาม

ความประทับใจ

ฉันเคยปลูกข้าวที่ประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นฉันเลยรู้วิธีการปลูกข้าวว่าต้องทำอย่างไร ความแตกต่างระหว่างการปลูกข้าวที่ประเทศไทยและที่ประเทศญี่ปุ่นคือสภาพอากาศ ตอนที่ฉันไปปลูกข้าวที่ประเทศไทยอากาศที่ร้อนมากๆ แต่ที่จังหวัดอากิตะนั้นมีอากาศเย็นมากๆ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับปลูกข้าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ