ผักที่ได้เก็บจากภูเขา

เกษตรอินทรีย์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออร์แกนิคฟาร์ม(Organic farming) มีแหล่งกำเนิดในยุโรปและได้ถูกนำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพระหว่างประเทศ เกษตรอินทรีย์คือกระบวนการทำการเกษตรที่ไม่มีการใช้ปุ่ยเคมี แต่จะใช้วัสดุธรรมชาติเช่น แสงแดด น้ำสะอาด ดิน และ จุลินทรีย์ วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ดีกับมนุษย์แต่ยังเป็นการดูแลพื้นดิน สิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศ ผลิตผลที่ได้จากการทำการเกษตรอินทรีย์นั้นมีความปลอดภัยมากกว่าพืชผลที่ได้จากการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีเพราะมีสารเคมีเจือป่นน้อยกว่า

ระบบออร์แกนิคฟาร์มที่ใช้อยู่ในปัจุบันนั้นได้ถูกคิดค้นโดยนักวิชาการชาวเยอรมันปี ค.ศ. 1920 แนวคิดการทำออร์แกนิคฟาร์มได้แผ่กระจายไปทั่วยุโรป นอกจากนี้วยังได้ถูกนำมาปรับใช้กับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และเครื่องสำอาง

จังหวัดอากิตะ(Akita prefecture)ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการทำอาหารแบบออร์แกนิค ชาวบ้านในอากิตะดั่งเดิมแล้วมีการเก็บพืชผักจากป่าเขามาปรุงเป็นอาหาร จังหวัดอากิตะนั้นขึ้นชื่อเรื่องหิมะที่ตกหนักเพราะในช่วงฤดูหนาวนั้นจะมีหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง ในอดีตชาวอากิตะไม่สามารถปลูกพืชได้ในฤดูหนาวจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดั้งนั้นพวกเขาจึงต้องเข้าป่าเพื่อหาพืชผักมาทำอาหารกิน พืชที่เก็บได้จากภูเขานั้นเป็นผักป่าที่เติบโตภายใต้การดูแลจากธรรมชาติ ถ้าสภาพอาการแปลปรวนก็จะทำให้พวกพืชป่าไม่เจริญเติบโต พืชป่าเติบโตขึ้นมาโดยธรรมชาติปราศจากสารเคมี ดั้ั้งนั้นพืชเหล่านี้จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นผักออร์แกนิคอย่างแท้จริงเพราะว่าพวกเขาเติบโตจากปุ๋ยธรรมขาติที่ได้จากภูเขาในอากิตะ

ถึงแม้จะมีพืชป่าหลายชนิดที่มีรสชาติอร่อยแต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ควรกินเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงควรมีผู้เชี่ยวชาญในการเก็บพืชป่าไปด้วย คุณซูซูกิ(Mr. Suzuki) เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชป่าของเมืองอะนิในจังหวัดอากิตะ คุณซูซูกิได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวเกษตกรตั้งแต่วัยเด็ก ปัจจุปันเขาทำงานเป็นมัคคุเทศก์ป่าและทำงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเขาในท้องถิ่น คุณซูซูกิมีสายตาและการมองเห็นที่เป็นเลิศจึงทำให้เขาสามารถหาและมองเห็นพืชป่าอย่างง่ายดายจากระยะไกล เขาสามารถสอนคุณได้ว่าพืชป่าชนิดไหนที่สามารถทานได้ได้และชนิดไหนที่ไม่ควรทานจนคุณจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างพืชที่ทานได้และไม่ได้ด้วยตนเอง

พืชป่าชั้นเลิศนั้นมีชื่อเสียงมากและมันจะถูกเก็บเร็วๆนี้เมื่อเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยว สิ่งที่สำคัญคือการตรวจสอบว่าสภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

พวกเรามีผักแบบเดียวกันในประเทศไทย แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปเก็บบนภูเขา ชาวอากิตะมีทักษะในการเก็บผักจากภูเขา ในตอนแรก ฉันไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างผักภูเขากับผักที่เรากินกันทั่วไปได้ แต่สักพักก็เคยชินแล้วก็เริ่มที่จะบอกความแตกต่างได้ และรู้ว่ามีผักป่าอยู่ทุกที่บนภูเขา ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ฉันมองภูเขาต่างไปจากเดิม